Dầu vỏ hạt điều là gì? Thành phần cấu tạo và chất lượng của dầu vỏ điều

Dầu vỏ hạt điều là gì?

Vỏ hạt điều có chứa một hỗn hợp các alkyl phenol tự nhiên, một chất lỏng nhớt màu nâu hơi đỏ, có tính độc hại với da người khi tiếp xúc với nó. Chất lỏng này được gọi tên là dầu vỏ hạt điều tự nhiên, tên tiếng anh là Cashew nut shell liquid (CNSL).

CNSL có trong thành phần của hạt điều (18 - 23% trọng lượng của hạt) để bảo vệ cho nhân điều không bị côn trùng phá hoại, đồng thời là một sản phẩm phụ có giá trị kinh tế và kỹ thuật cao thu được trong quá trình chế biến hạt điều.

Thành phần cấu tạo và chất lượng của dầu vỏ điều

Chất lượng và hiệu suất dầu vỏ thu được trong quá trình chế biến hạt điều. Chất lượng và hiệu suất dầu vỏ thu được tùy thuộc phương pháp chế biến hạt điều được sử dụng. Dùng dung môi (n-hexan) trích ly nguội sẽ thu được dầu vỏ hạt điều tự nhiên hay còn có tên gọi là dầu vỏ trích ly.

Khi chế biến hạt điều theo phương pháp chao dầu (nhiệt độ cao 190 - 200 độ C) dầu vỏ thu được có tên gọi là dầu vỏ hạt điều hoặc có tên là dầu vỏ hạt điều thương mại. Dầu vỏ tự nhiên gồm chủ yếu là anacardic axit (6-alkyl salicilic acid) và cardol (3-alkyl resorinol) còn ở dầu vỏ thương mại do dầu chịu tác động của nhiệt độ cao, anacardic acid bị decarboxyl hóa chuyển thành cardanol (3-alkyl phenol) do đó thành phần chủ yếu là cardanol va cardol (Ruhemann và Skinner, 1887. Spiegel và Dobrin, 1896. Smith, 1931; Pillay, 1935; Gokhale và cộng sự, 1940).

Người ta đã thấy rõ mạch nhánh có mặt ở anacardic axit, cardol và cardanol không phải là một diolefin đồng nhất mà là một hỗn hợp của olefin với những mức độ chưa no khác nhau (Gokhale và cộng sự, 1940; Paul và Yeddanapalli, 1954). Murthy và cộng sự, (1968) sử dụng những kỹ thuật sắc ký hiện đại thấy rằng Cardanol (chỉ số axit 2; chỉ số Iod (Wijs) 212-228; chỉ số Hydroxyl 180-200) có hợp phần đã bão hòa là 5.4%, monoolefin 48.5%; diolefin 16.8% và triolefin 29.3% John H.Tyman 1976, đã xác định được thành phần của dầu vỏ hạt điều trích ly gồm: anacardic axit 82 +(-) 1.05%; cardol 13.8 +(-) 0.79%; 2-metyl cardol 2.6 +(-) 0.16%; cardanol 1.6 +(-) 0.17%.

Dầu vỏ hạt điều kỹ thuật có thành phần như sau: cardanol 83 +(-) 0.51%; cardol 14.3 +(-) 0.58%; 2-metylardol 2.7 +(-) 0.34%. Dùng sắc ký lớp mỏng kiểm tra đã chỉ ra rằng có 20% dầu vỏ kỹ thuật đã bị polyme hóa trong đó cardanol bị polyme hóa chiếm 76.35%; cardol bị polyme hóa chiếm 19.65% và 2-metyl cardol bị polyme hóa chiếm 4.22%, do vậy thành phần của dầu vỏ kỹ thuật tiêu biểu có thành phần như sau:

Cardanol: 63%

Cardol: 11%

2-metyl cardol: 2%

Anacardic acid: 1%

Polyme: 23%

Công thức cấu tạo:

Thành phần cấu tạo của mạch Hydrocarbon thế (-CH15H31-n) trong axit anacardic,cardanol, cardol cũng như 2-metyl cardol

- Với n = 0 ta có công thức [-(CH2)14CH3]

- Với n = 2 ta có công thức [-(CH2)7CH = CH(CH2)5CH3]

- Với n = 4 ta có công thức [-(CH2)7CH = CHCH2CH = CH(CH2)2CH3]

- Với n = 6 ta có công thức [-(CH2)7CH = CHCH2CH = CHCH2CH = CH2]

Cụ thể, có thể có 4 hợp chất cùng tồn tại của cardanol ( theo Anal Chem,1976)

Xem thêm:

Những Quy Cách Của Dầu Vỏ Điều

Tính chất và công dụng của dầu vỏ hạt điều CNSL

Các Đặc Trưng Chính Của Cardanol Thu Được Và Ứng Dụng CNSL

Xem thêm: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT | Yêu cầu chung và Phân loại và chất lượng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4850:2010 NHÂN HẠT ĐIỀU

Sự phân bố của cây điều ở Việt Nam

Những cách chế biến hạt điều thành món ăn dùng ngay – phần 2 Dầu hạt điều – Đặc điểm và hàm lượng dinh dưỡng Giấm trái điều TIÊU CHUẨN HẠT ĐIỀU ASEAN | Các quy định liên quan đến chất lượng

Nguyên tắc phân loại nhân điều và Quy định tiêu chuẩn về phân loại nhân điều

TIÊU CHUẨN HẠT ĐIỀU ASEAN | Quy định về dung sai, Yêu cầu về hình thức, Ký hiệu hoặc nhãn, Chất ô nhiễm, Vệ sinh, Phương pháp phân tích và lấy mẫu

TCVN 12380:2018 VỀ HẠT ĐIỀU THÔ Dầu vỏ hạt điều là gì? Thành phần cấu tạo và chất lượng của dầu vỏ điều

Tiêu Chuẩn Nhân Điều Thành Phẩm | Phân Loại Kích Cỡ Và Xác Định

Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều

Đặc Điểm Của Lá Điều, Mùa Vụ Và Giá Trị Dinh Dưỡng

Mùa Vụ Của Cây Điều Ở Việt Nam

Chăm Sóc Cây Điều: Bón Phân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.