Tháng Tám 18, 2021
Bệnh hại điều – Thối cổ rễ và váng hồng
By admin | | 0 Comments |
Bệnh thối cổ rễ (Daming off) Đây là loại bệnh
Phương pháp chế biến dịch ép trái điều đục (Cloudy juice)
By admin | | 0 Comments |
Trái điều đã chọn lựa được hấp hơi nước ở