Hạt điều Pagacas - Hạt điều thuần Việt từ sản xuất đến công nghệ

Thương hiệu hạt điều sản xuất tại Việt Nam với nguyên liệu 100% của Việt Nam. Cung cấp đa dạng các loại hạt điều nguyên liệu đến thành phẩm: hạt điều tươi, hạt điều rang muối, hạt điều nguyên vị, hạt điều vị sầu riêng, hạt điều vị cà phê,...