Hạt điều rang muối vỏ lụa Pagacas – Hủ nắp nhôm 300g